BMW-i8-Sophistograu-Sophisto-Grey-Frozen-ungetarnt-Leipzig-05